Ocena ryzyka

Ocena ryzyka

Zatrzymaj się i zastanów, co robisz, oraz jakie to będzie miało skutki.

Zagrożenia i obserwacje BHP

Zagrożenia i obserwacje BHP

Zagrożenia i obserwacje BHP

Droga do poprawy bezpieczeństwa Twojego i współpracowników.

Spacer bezpieczeństwa

Spacer bezpieczeństwa

Spacer bezpieczeństwa

Obserwacja warunków bezpieczeństwa połączona z rozmową z pracownikami w miejscu aktualnie wykonywanej pracy.

Dyskusja o BHP

Dyskusja o BHP

Dyskusja o BHP

Krótka rozmowa z pracownikami dotycząca tematów bhp inicjowana przez osoby zarządzające na różnych szczeblach organizacji.
Wspieranie łańcucha wartości dla wspólnego dobra
Caverion IndustriaMetsä GroupPohjolaPohjolan VoimaKemijoki