Juhised

Turvajuhised aitavad tunnustada turvalisi tegutsemisviise ja töötingimusi. Pane tähele, et juhised on üldised ning nende rakendamist, ulatust ja täpsust tuleb alati hinnata juhtumipõhiselt. Parimat lahendust mõjutavad töömeetodite ja -vahendite kooskõlastamine, kasutustingimused ja teiste töörühmade tegevus. Juhiste praktikasse rakendamine ja tõlgenduste asjakohasus tuleb oma juhiga alati kokku leppida. Ebaselgete juhtumite korral võta alati ühendust tellija esindajaga.

Ühise eesmärgi nimel ja väärtusahela toel
Caverion IndustriaMetsä GroupPohjolaPohjolan VoimaKemijoki