Anvisningar

Säkerhetsföreskrifter hjälper dig att identifiera säkra arbetssätt och förhållanden. Observera att anvisningarna är generella och tillämpning, omfattning och exakthet av dem ska alltid bedömas från fall till fall. Kombination av arbetsmetoder och redskap, användningsförhållanden och andra arbetsgruppers verksamhet påverkar vilken lösning som är bäst. Tillämpning av anvisningar i praktiken och tolkningens korrekthet ska alltid kontrolleras med den egna chefen. Vid oklara fall kontakta alltid beställarens representant.

För att driva gemensamma intressen och stödja värdekedjan
Caverion IndustriaMetsä GroupPohjolaPohjolan VoimaKemijoki