Instrukcje

Instrukcje bezpieczeństwa pomagają ustalić bezpieczne praktyki i warunki pracy. Pamiętaj, że ze swojej natury instrukcje mają charakter ogólny. Ich zastosowanie, zakres i dokładność należy zawsze oceniać indywidualnie dla każdego przypadku. Najlepsze rozwiązanie zależy od konkretnych okoliczności i najczęściej stanowi kombinację różnych narzędzi oraz metod. Przed zastosowaniem instrukcji w praktyce zawsze konsultuj je ze swoim przełożonym. W razie wątpliwości kontaktuj się z przedstawicielem klienta.

Wytyczne Metsä Fibre w zakresie bezpieczeństwa:
http://www.metsafibre.fi/Vastuullisuus/Sosiaalinenvastuu/Pages/Turvallisuus.aspx
Wspieranie łańcucha wartości dla wspólnego dobra
Caverion IndustriaMetsä GroupPohjolaPohjolan VoimaKemijoki