Riskide hindamine

Riskide hindamine

Hindamisvormil on esitatud paigaldustöödes harilikult tekkivad ohud ja neiks valmistumise viisid. Vajaduse korral tuleb hinnangut juhtumipõhiselt täpsustada, arvestades kasutatud töömeetodeid ja -tingimusi.


Veendu, et sul on õigus lisatavat fotot teha ja kasutada.

 
Määratle. Milliseid ohte töös esineb?
Valmistu. Kuidas ohte hallatakse?  Nõustun teenuse kasutustingimustega
Ühise eesmärgi nimel ja väärtusahela toel
Caverion IndustriaMetsä GroupPohjolaPohjolan VoimaKemijoki